Müügi- ja tagastustingimused

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab Booster. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" Boosterile. Booster pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellelt saidilt saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teadetega. Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie "teenust" ja nõustute olema seotud järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas nende täiendavate tingimuste ja poliitikatega. siin viidatud ja/või hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja sisu kaasautorid. Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.
Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse, kehtivad samuti teenusetingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.
Meie kauplus asub Shopify Inc-is. Nad pakuvad meile online-e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

 Milliseid isikuandmeid töödeldakse-

Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku luba oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada. Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata otstarbel ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi). Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega hävitavat koodi. Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja igal ajal. Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud. Nõustute ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse. . Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid tingimusi.

3 JAOTIS - TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA TÄHTSUS

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda vastutusel. See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata. Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees Teenuse mis tahes muutmise, hinna muutmise, peatamise ega lõpetamise eest.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale. Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada meie toodete värvid ja pildid, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne. Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse igal ajal ette teatamata muuta meie ainuisikulise äranägemise järgi. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud. Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud mis tahes toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.

KOHALETOIMETAMINE

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame või tühistame tellimust, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse vormistamise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad. Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas teie e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vajadusel ühendust võtta.
Täpsema teabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitikat.

TAGASTAMISÕIGUS

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit. Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma mis tahes garantiide, esituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega. Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel ja omal äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu XNUMX päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt. Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmandate osapoolte toodetega tuleks suunata kolmandale osapoolele.
 

9 JAOTIS - KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESITUSED

Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid esildisi (näiteks konkursitöid) või saadate ilma meiepoolse taotluseta loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil ( ühiselt "kommentaarid"), nõustute, et me võime igal ajal piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Meil ei ole ega ole kohustust (1) hoida mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) mis tahes kommentaaridele vastamiseks. Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille kohta oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav. või rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi. Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid mis tahes kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

PRIVAATSUS

Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks.

11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised

Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). . Me ei võta kohustust uuendada, muuta ega täpsustada Teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil rakendatud värskendus- või värskenduskuupäeva ei tohiks pidada näitamaks, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

 

-

-

-

Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta. Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed. Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma teid ette teatamata tühistada. Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa kasutada omal vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile pakutavaid tooteid ja teenuseid (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) pakutakse sellisel kujul, nagu see on ja teie kasutamiseks saadaval, ilma mis tahes otsese või kaudse esinduse, garantiide või tingimusteta. , sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, tiitli ja mitterikkumise kohta. Mitte mingil juhul ei tohi Booster, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad , teenusepakkujad või litsentsiandjad vastutavad mis tahes vigastuse, kaotuse, nõude või mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eri- või kaudsete kahjude eest, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmed, asenduskulud või mis tahes sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul, deliktil (sealhulgas hooletusest), rangel vastutusel või muul viisil, mis tulenevad mis tahes teenuse või selle kaudu hangitud toodete kasutamisest. teenuse või toote kasutamisega seotud mis tahes muu nõude puhul, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised või mis tahes kahju või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud mis tahes sisu (või toote) kasutamine, isegi kui seda võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.

-

Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks hoidma Booster'i ja meie emaettevõtteid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, mis on kahjutud mis tahes nõuete või nõudmiste eest, sealhulgas mõistlikud advokaadid. ' tasud, mille on võtnud mis tahes kolmas osapool käesolevate teenusetingimuste või nendesse viitena lisatud dokumentide rikkumise tõttu või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.

-

-

-

Enne lõpetamiskuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel. Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise. Kui meie ainsa otsuse kohaselt ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

-

Kui me ei kasuta ega jõusta nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist. Need teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teabevahetused ja ettepanekud. , kas suuline või kirjalik, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid). Mis tahes ebaselgusi käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.

-

Saate igal ajal selle lehekülje ajal vaadata üle teenustetingimuste kõige uuema versiooni.
-

OSA 19 Kas minult tuleb tasuda tolli ja makse?

Meie saidil kuvatavad hinnad on USA dollarites maksuvabad, mis tähendab, et pärast tellimuse kättesaamist võite olla kohustatud tasuma tollimakse ja makse. Impordimaksud, tollimaksud ja nendega seotud tollitasud võidakse nõuda pärast seda, kui teie tellimus jõuab lõppsihtkohta, mille määrab teie kohalik tolliasutus. Nende tasude ja maksude tasumine on teie vastutusel ja me ei kata neid. Me ei vastuta teie riigi tolliosakonna põhjustatud viivituste eest. Tasude kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku tolliasutusega.

20. OSA – KONTAKTANDMED

Küsimused müügitingimuste kohta tuleks meile saata aadressil service@boosterss.com